Reglement

Uitleenperiode
De uitleenperiode is 3 weken. Het speelgoed kan altijd eerder teruggebracht worden.


Verlengen
Het speelgoed kan eenmalig met 3 weken verlengd worden, mits het niet gereserveerd is.
Dit kan telefonisch op nummer 0614342416 (alleen tijdens openingstijden), via een mail naar speelotheekoss@hotmail.com of in de Speel-o-theek tijdens openingstijden.
Als het speelgoed te laat wordt verlengd, wordt de boete die is ontstaan tussen de tijd dat het ingeleverd had moeten worden en het verlengen, in rekening gebracht.
Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten van de Speel-o-theek mail dan u mailadres aan ons door. Ons mailadres is speelotheekoss@hotmail.com of hou onze facebook in de gaten (speelotheek oss).


Reserveren
Het is mogelijk om speelgoed te reserveren, u wordt gebeld/gemaild zodra het speelgoed binnen is. U dient gereserveerd speelgoed na ons telefoontje/mailtje binnen een week op te halen!


Boete bij te laat inleveren
De boete bedraagt € 0.10 per stuk speelgoed per dag. De boete wordt berekend vanaf de inleverdatum.


Schoonmaken en controleren
Het speelgoed dient schoongemaakt en gecontroleerd ingeleverd te worden. Bij vermissing van speelgoed dit graag tijdig aangeven aan de medewerkers van de Speel-o-theek.


Vermissing of beschadiging van het speelgoed
Bij vermissing of beschadiging wordt een vergoeding berekend. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat er vermist of beschadigd is.


Tellen speelgoed
Het speelgoed wordt bij inlevering altijd door ons gecontroleerd op missende onderdelen. U kunt zelf, voor u het speelgoed mee naar huis neemt altijd controleren of het compleet is.


Verhuizing en afmelding
U dient bij verhuizing uw nieuwe adres aan ons door te geven. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de Speel-o-theek, dient u zich af te melden.